Chuyển đổi lớn · Sách đang đọc

Chuyển đổi lớn – Từ nhiều tới ít

Trích từ chương 7 – Từ nhiều tới ít. Chuyển đổi lớn – Nicholas Carr Chad Hurley và Steve Chen,  cùng với một người bạn thứ ba, Yawad Karem, đã nảy sinh ý tưởng khai trương một dịch vụ để chia sẻ phim sau một bữa liên hoan ăn tối vào đầu năm 2005. Họ… Continue reading Chuyển đổi lớn – Từ nhiều tới ít

Chuyển đổi lớn · Sách đang đọc

Sự khởi đầu của Web 2.0

Chuyển đổi lớn – Nicholas Carr Dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho làn sóng thứ hai của Internet – thứ được đặt tên là Web 2.0 – đột nhiên xuất hiện vào mùa hè năm 1999. Nó đến dưới dạng một chương trình phần mềm nhỏ, miễn phí gọi là Napster. Được viết trong… Continue reading Sự khởi đầu của Web 2.0